kwaliteit van leven en werken

Wat bepaalt de kwaliteit van jouw leven ?

Uit onderzoek blijkt dat ons zijn vooral wordt bepaald aan de hand van onze zintuigen: Zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Als je zintuigen genoeg van alles hebben, word je tevreden. Maar, andersom werkt het ook: als je zintuigen te veel krijgen word je ontevreden.

” De manier waarop je onderbewuste zintuigen dingen beleven is bepalend voor hoe je handelt en wat je angsten en wensen zijn… Je geachten hebben direct invloed op je onderbewuste visuele systeem.” Met andere woorden,  je hebt niet altijd bewust grip op een situatie. Je gaat juist aan zaken denken waarvan je expliciet aangeeft daar niet aan te denken en visa versa.

Jij (de mind, het gedeelte van je brein dat invloed heeft op je geestelijk welbevinden) bepaalt hoe je je talentenkennis en middelen inzet om je levensdoel te bereiken. In een ontspannen houding kun je alerter reageren.

Een bokser die zich concentreert op de gevaarlijke rechtervuist van zijn tegenstander gaat geheid knock-out.

boxing

Als we over goed functionerende zintuigen beschikken, is de hiërachie van onze ‘mind’ onder het alles overstijgende zenuwstelsel:

  1. zien (visueel)
  2. horen (auditief)
  3. voelen (kinesthetisch)
  4. ruiken (reuk)
  5. proeven (smaak)
  6. verstand

Naast deze zintuiglijke prikkels zijn er belangrijke en complexe aspecten  zoals opslagcapaciteit en gedragspatronen die onvoorspelbaarheid met zich mee kunnen brengen.

Een mind-set is het geheel van meegekregen overtuigingen vanuit de opvoeding en uit al eerder opgedane ervaringen

Wanneer je twijfelt tussen twee dingen, zijn ze kennelijk beide goed.

Moed verzamelen zorgt ervoor dat iets mislukt. Moed krijg je door te doen!

Bron: “Meester over je gedachten”, Pieter Frijters

Ontvang wekelijks korte updates…

Schrijf je in voor Gratis updates

* indicates required